Göm menyn

Utlysning - SSMF

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare, samt ett tillhörande driftskostnadsanslag.

Etableringsstödet uppgår till 1.7 Mkr/år (heltid) respektive 1.3 Mkr/år (halvtid). Av anslaget är 800 000 kr (heltid)/ 400 000 kr (halvtid) avsett för egen lönekostnad och 900 000 kr för driftskostnader. Anslagsbeloppet inkluderar max 20% för ersättning av lokalkostnader och projektnära indirekta kostnader.

Ansök via SSMF hemsida från den 15 april t o m 15 maj 2016, www.ssmf.se

Utlysning (pdf)>>


2016-03-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-30