Göm menyn

Info - Infrastruktur, arbetsmiljö och miljö

Serviceavtal och inre logistik:

Nytt serviceavtal finns sedan 2016-02-01 mellan Region Östergötland /FM centrum gällande lokalvård, inre logistik , receptionstjänster mm. För LiUs del innebär detta att vaktmästeritjänster (t.ex. utkörning av paket) samt lokalvård (på arbetsplatser där Coor management varit ansvariga),  nu hanteras av ISS.
Ärenden skall anmälas till FM centrums kundtjänst FIXA som tidigare på 010-1044000. Webanmälan kan även göras. (http://www2.lio.se/Startsida/Verksamheter/FM-Centrum/FIXA-Kundtjanst-externa/FIXA---webb-anmalan-for-externa-hyresgaster/; välj inlogg som kund, lösenord:Hyresgäst).
Beställning av flytt görs direkt via ISS kundtjänst: 010-1030300.

Kommande vägarbete på Sandbäcksgatan:

Linköpings kommun kommer den 16 maj påbörja arbeten på Sandbäcksgatan. I samband med det kommer ytan utanför hus 003 och 530 också åtgärdas med ny vändplats, flytt av cykelställ och ny asfalt utanför garaget.

Framkomlighet ska upprätthållas så transporter kan ske till ingång 69. Arbetet innefattar även en justering av gatans fall. Det i sin tur innebär arbeten som kan orsaka buller, lukt och vibrationer. Har ni vibrationskänslig utrustning som behöver tas hänsyn till? Meddela i så fall Veronika Brodin (veronika.brodin@liu.se).

Brandskyddsutbildning LiU anställda:

Nu erbjuds nya tillfällen för Brandskyddsutbildning för LiU anställda! Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment. Den tar 2 timmar i anspråk och sker ”på plats” på våra olika Campus. För Campus US gäller följande datum: 19/4 och 21/4 (2 tillfällen). För anmälan och närmare info se: http://www.liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/brandskydd/utbildning-information/copyofbrandskyddsutbildning-for-liu-anstallda?l=sv

LiU offers a Fire Safety Training for the employees ( English speaking version ) at 12th of May at Campus Valla. The training takes 2 hours. For more information and registration, go to (LiU-ID is necessary in order to register) : http://www.liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/brandskydd/utbildning-information/copyofbrandskyddsutbildning-for-liu-anstallda?l=sv, or contact Annevi Fredäng (013-282340, annevi.fredang@liu.se)

Frysavtal lågtemperaturfrysar:

Nytt avtal är på gång mellan LiU och FM centrum gällande service av lågtemperaturfrysar. Avtalet ersätter tidigare avtal och specificerar vad som innefattas gällande övervakning, felavhjälpande och årlig kontroll. Detta innebär att Veolia inte utförde årlig service på lågtemperaturfrysar under 2015, då det uppdraget utgick under förra året. De forskargrupper som inte vill invänta det nya avtalet, kan separat beställa service av sin frys via FIXA ( tel 010-1044000, eller via webb: http://www2.lio.se/Startsida/Verksamheter/FM-Centrum/FIXA-Kundtjanst-externa/FIXA---webb-anmalan-for-externa-hyresgaster/; välj inlogg som kund, lösenord:Hyresgäst). Vid frågor, kontakta Veronika Brodin.


Veronika Brodin
Institutionskoordinator Infrastruktur och Arbetsmiljö, IKE

013-286725
0700-895731
(0701-918692)

veronika.brodin@liu.se OBS! NY mailadress!


2016-03-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-21