Göm menyn

Kontrollera dina uppgifter i Sharepoint databasen för arbetsfördelningsmodellen

Nu är det (snart) dags att kontrollera uppgifterna för verksamhetsåret 2015 i Sharepoint och detta gäller i första hand personer med en lärarbefattning. Nu på skärtorsdagen 24/3 räknar vi med att alla data finns på plats och meddelanden om saknade och felaktiga data kan då sändas in. Det går bra att kika redan nu men data kan vara inkompletta fram till skärtorsdagen. Synpunkter på utförda undervisningsuppdrag ingår inte i denna remiss – dessa är redan slutkontrollerade i tidigare remissomgångar.

Fel rapporteras till svar@ike.liu.se. Deadline tisdag 5 april 2014. Inloggning i Sharepoint göres enligt instruktioner på IKEs hemsida. http://www.hu.liu.se/ike/internt/arbetsfordelningsmodellen?l=sv


2016-03-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-21