Göm menyn

Ändrad gångväg - kulvertarbete mellan hus 006 och hus 511

Nytt tätskikt kommer att läggas i kulvert Läsgången, som grävts fram. Ytterligare grävarbete kommer att utföras en bit in mellan hus 511 och hus 006 för att hitta tätskiktet på kulvert som utfördes i samband med att hus 511 byggdes. Tyvärr måste gång/cykelvägen mellan husen stängas under tiden detta arbete utförs. Passagen kommer stängas i slutet av vecka 11 och planerar att öppna den igen vecka 14.

Tätskiktsarbetet kommer utföras i så snabb takt som möjligt, dock kan vädret påverka arbetets utförande om det regnar mycket.

Se hänvisning över vilka gång- och cykelvägar som kan användas under denna period.

Gående mellan husblocken hänvisas till Läsgången.

 


2016-03-17
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-17