Göm menyn

Information om semester 2016 för lärare och doktorander

Linköpings universitet tillämpar schablonsemester för lärare och doktorander.

2016 års semester kommer att läggas ut fr.o.m. 27 juni enligt nedanstående schablon.

Semestertillägg betalas ut i anslutning till schablonsemester (dvs. innevarande månad eller månaden efter semestern).

Lärares och doktoranders semester ska enligt 13 § i gällande arbetstidsavtalet normalt förläggas till den tid då de studerande har ferier. Utlägg av schablonsemester utesluter inte möjligheten till annan förläggning av semester under året eller rätten att spara semesterdagar men det förutsätter en dialog med närmaste chef om dels arbetsuppgifter under den tid som är schablonsemesterperiod, dels effekt för verksamheten när semester förläggs till annan tid än schablonsemestertid.

2016 års semesterdagar kommer att läggas ut som schablonsemester för lärare och doktorander enligt följande tider:

För dig som har 35 semesterdagar (fr o m det år man fyller 40 år)
läggs 35 dagar ut under perioden 27/6 - 12/8.

För dig som har 31 semesterdagar (fr o m det år man fyller 30 år)
läggs 31 dagar ut under perioden 27/6 - 8/8. 

För dig som har 28 semesterdagar (de som inte fyllt 30 år den 1 januari 2016)
läggs dagar ut under perioden 27/6 - 3/8.

Avvikelser från schablonsemester

Avvikelser från schablonperioden behöver inte meddelas löneenheten utom i dessa fall:

  • Sjukskrivning
  • Föräldraledighet

Eventuella avvikelser meddelas chef innan semesterperiodens början via blanketten ”semesteransökan”.

Länk till blanketten för dig som behöver göra en avvikelse från schablonsemestern: http://www.liu.se/insidan/blanketter/personal?l=sv

Sparade semesterdagar

Från 2016-01-01 får en medarbetare maximalt ha 35 sparade semesterdagar (mot tidigare 40 dagar). Om en medarbetare har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under året får medarbetaren spara en eller flera av de överskjutande dagarna.

Försäkring under schablonperioden

Vid arbete under schablonperioden (även tjänsteresor) är medarbetare försäkrad genom arbetsgivaren.  Medarbetaren behöver inte göra återtagande av semesterdagar utifrån kravet på att vara försäkrad under arbete eller tjänsteresa under schablonperioden.

För dig med tidsbegränsad anställning

Semestern ska tas ut inom förordnandetiden.  Tänk på att semester räknas fem dagar i veckan oavsett om du arbetar heltid eller deltid. Antalet semesterdagar du har rätt till framgår av lönespecifikationen.

Föräldraledighet

För dig som planerar föräldraledighet i samband med schablonperioden är det viktigt att du meddelar det i god tid eller senast 2 månader innan du önskar föräldraledighet.

Frågor och svar

Jag har schablonsemester och har ett anställningsavtal som går ut under sommaren, vad gäller för mig?

För dig som har ett tidsbegränsat anställningsavtal över semesterperioden kommer schablonsemester läggas ut så långt innestående dagar räcker till, i enlighet med schablondatum. Förlängs anställningen kommer dagarna att läggas ut under hösten enligt information från berörd institution till Löneenheten. Om din anställning avslutas innan semesterperioden börjar ska du ha tagit ut din semester under anställningstiden.

Jag är föräldraledig under året, vad gäller för mig?

För medarbetare som är föräldralediga med föräldralön ska årets semester tas ut i anslutning (före eller efter) till föräldraledigheten. Semesteransökan skickar du in på blankett, samtidigt med ansökan om föräldraledighet.

Jag är sjukskriven under schablonsemesterperioden, vad gäller för mig?

Om du är sjukskriven (helt eller delvis) så ansöker du om semester på semesterblanketten och lämnar för påskrift av din chef.

Jag vill ta ut sparad semester i höst. Hur gör jag då?

Gör semesteransökan på semesterblankett (skriv ”sparad semester”) och lämna blanketten för påskrift av din chef.

Om jag vill spara semester till nästkommande år, är det ok?

Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under året får du spara en eller flera av de överskjutande dagarna. Du får dock inte ha fler än 35 sparade dagar totalt.

Då ska återtagande av schablonsemester göras via blankett som ska godkännas av din chef. En dialog måste då också ske med chef kring planeringen av timmar på ditt underlag som ska förläggas ut i år.

Jag har fler frågor, var vänder jag mig?

Kontakta löneenhetens support på lon@liu.se eller 013-28 69 00.


2016-03-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-07