Göm menyn

Nu genomförs medarbetarsamtal vid IKE

Under mars t.o.m. maj kommer medarbetarsamtal att genomföras vid IKE. Enligt det lokala samverkansavtalet mellan LiU och de fackliga organisationerna skall medarbetarsamtal genomföras med alla anställda. Om Du som medarbetare inte blir inbjuden till medarbetarsamtal av Din närmaste chef bör Du påminna om detta!Christina Ekerfelt, professor, prefekt


2016-03-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-03-07