Göm menyn

Dags för IKE anslutna att granska Sharepoints registrerade undervisning för VT15

Alla som har anknytning till IKE och som har undervisat på något av Medicinska fakultetens program eller kurser inbjuds nu att granska vad som registrerats för höstterminen 2015. Nedanstående två filer innehåller all information i sorterbart excel- resp pdf-format. Observera att insatser på vissa kurser och program kan saknas i filen, såsom exempelvis sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen.

Synpunkter på detta senast fredag 11 mars enl nedan:

Läkarprogrammet: nils.dahlstrom@liu.se

Övriga program och kurser: svar@ike.liu.se


2016-02-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-04