Göm menyn

UKÄ - Rapport om mänskliga rättigheter

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har sammanställt en rapport om hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning. I denna rapport tar man upp den temadag om våld som hålls på Läkarprogrammet för termin 10 och 11 som ett gott exempel. Läs mer om rapporten här: http://www.uka.se/arkiv/rapporter/2015-12-01-hur-manskliga-rattigheter-mans-vald-mot-kvinnor-och-vald-mot-barn-beaktas-i-hogre-utbildning.html

Rapporten presenteras i samband med ett seminarium den 11 april i Stockholm.


2016-02-22
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-22