Göm menyn

Forskartorg 25 april

Visa upp din forskning för läkarstuderande på T4 vid Medicinska fakulteten i Linköping.

  • Tid: måndagen den 25 april 2016, kl.15.15-16.15 (OBS: posteruppsättning från kl.14.30.)
  • Plats: Papaver + mingelytan utanför, på plan 11 i hus 511-011 

Under termin 4 på läkarprogrammet (T4) anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskartorg”. Detta har rönt stor uppskattning bland studenterna. Vi förstår att många av er kan vara upptagna med andra aktiviteter, men se till att det kommer någon representant för din forskargrupp till detta viktiga tillfälle! Själva valet av projekt kan göras i början av termin 5 (T5) för läkarstudenterna.

Vi vill att ni tar med en aktuell poster eller annat liknande material för egen uppsättning på posterskärm eller tavla (maxstorlek är A2). Både engelska och svenska titlar och postrar går förstås bra!

Studenterna får efteråt en förteckning över de projekt som varit med vid Forskartorget.

Anmälan senast den 11 april!

 

Anmäl ditt intresse (namn och mailadress till ansvarig/kontaktperson) och titel på forskningspresentationen senast den 11 april till AnnaCarin Stragnefeldt, terminsadministratör läkarprogrammet T6.


 

Bästa hälsningar

Per-Eric Lindgren, terminsansvarig läkarprogrammet T6


2016-02-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-15