Göm menyn

Nyheter från Prisma

Sedan årsskiftet används ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma inte bara för ansökningar till Vetenskapsrådet och Forte utan även till forskningsrådet Formas. De utlysningar från Formas som öppnade 2015 ligger dock kvar i det gamla systemet Formas Direct.
 
En annan nyhet är att CV ska infogas i ansökningar via ”Min Profil” i portalen. Tidigare har CV bifogats som PDF, men detta gäller alltså inte längre. För ansökningar till Vetenskapsrådet ska publikationslista fortfarande bifogas som PDF, men vid ansökningar till Formas och Forte infogas publikationer via ”Min Profil”. Utlysningstexten beskriver detta mer utförligt.
 
Samtliga pågående projekt till dessa tre finansiärer kommer att flyttas till Prisma där återrapporteringen sker. De projektledare som berörs av migreringen kommer att kontaktas.  Projekt med slutrapporteringsdatum 31 mars 2016 ska rapporteras via papper som tidigare.  Rapportering i Prisma kommer att bli aktuellt först 2017.
 
Läs mer om Prisma på LiU på Grants Office hemsida.


2016-02-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-15