Göm menyn

IKE-kollegium 15 februari

Agenda:

  • Nya T1 på läkarprogrammet  Mattias Ekstedt
  • Bokslut 2015, OH 2016
  • Institutionsstyrelsens beslut angående handledning av projekt- och examensarbeten
  • Harmonisering av kostnader för drift/infrastruktur inom den laborativa verksamheten
  • Revidering av arbetsfördelningsmodellen
  • Övriga frågor

Anmäl dig senast fredag 12 februari, kl 10:00>>


2016-02-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-08