Göm menyn

Remiss om socioekonomisk indelning (dnr 2016/33)

Statistiska centralbyrån (SCB) bjuder härmed in Linköpings universitet att svara på bifogad remiss om socioekonomisk indelning

Det är frivilligt att svara på remissen.
För de remissmottagare som vill svara på remissen: vi vill ha ert svar senast måndagen den 15 februari 2016.

Ingen påminnelse kommer att skickas ut.

Frågor om remissen besvaras av Charlotte Samuelsson:
E-post: charlotte.samuelsson@scb.se
Telefon: 08-506 948 17

Kommentar från Göran Hessling:
"SCB önskar svar från sakkunniga forskare – inte av LiU som sådant. Fakulteterna bör hur som helst påminnas om att de själva kan yttra dig direkt till SCB – liksom berörda forskare – med kopia till registrator och att LiU gemensamt inte kommer att inlämna något yttrande. Med den bakgrunden kan jag stå som ärendeansvarig. Föreligger behov av ett mer samfällt yttrande får sådana synpunkter framföras till mig".

Svar till: SCB direkt samt kopia till Göran Hessling och registrator senast 2016-02-15.

Remiss om socioekonomisk indelning (pdf)>>


2016-02-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-08