Göm menyn

Utvecklingsprogram för doktorander - Att hantera utmaningar i doktorandsituationen

LiU driver tillsammans med Feelgood (LiU:s företagshälsovård) ett utvecklingsprogram för doktorander.

Programmet utgår ifrån doktorandens prestationsmiljö, där krav och ambitioner är en del av vardagen. Det handlar om att prestera väl och samtidigt må bra under forskarutbildningen. Programmet ger dig möjlighet att knyta kontakter med andra doktorander i forum där inte din forskning står i centrum utan din personliga utveckling. Ett viktigt inslag i programmet är möjligheten till egen reflektion och att få förutsättningar för att hantera situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen.

Syfte

Syftet med programmet är att stärka och stödja dig att leda dig själv, hantera prestationskraven och ge möjlighet till utbyte med andra doktorander.

Mål

Målet med programmet är att skapa förutsättningar för dig som doktorand att klara av doktorandstudierna.

Process

I seminarierna varvas teori, metoder, kunskap, erfarenheter och praktiska övningar. Seminarierna bygger på varandra och kräver att deltagaren prioriterar närvaro vid varje tillfälle.

Programledare

Programledarna Torbjörn Lindblom och Helena Jellow från Feelgood har erfarenheter och kunskap från personlig/chefscoachning, teamutveckling, idrottsledarskap och utvecklingsprocesser hos individ och organisation.

Tid och plats

Programmet startar i januari beroende på vilken modul du anmält dig till. Tiderna är alltid klockan 08:15-11:15 på Universitetsklubben. För datum se anmälningssidan.

Sista anmälningsdag

Gör din anmälan genom att kryssa i ditt alternativ senast 16 november

OBS! Anmälan är bindande!

 

Innehåll

Modul  Innehåll Arbetsform och antal tillfällen Tidpunkt

1. Doktorandrollen - mitt personliga ledarskap

  • Att leva med osäkerhet och samtidigt ha tillgång till sin förmåga
  • Att som doktornad möta goda och svåra situationer
  • Må bra när du möter nya förutsättning
3 seminarier, 3 tim/sem (3+3+3) 0-30% av doktorandstegen
2. Doktorandens prestationsmiljö
  • Balansera forskarutbildningen med privatliv
  • Möta motstånd - skapa balans mellan prestation och press
  • Att ladda sig själv
3 seminarier, 3 tim/sem (3+3+3) 30-60% av doktorandstegen
3. Från doktorand till disputerad
  • Coaching till disputation - personlig SWOT-analys
  • Att vara uthållig med målet i sikte
  • Leva i situation att avsluta ett steg i karriären och påbörja nästa
3 seminarier, 2-3 tim/sem (3+3+3) > 70% av doktorandstegen

Programmets innehåll har tagits fram utifrån intervjuer med doktorander och deras önskemål samt behov. Programmet har tidigare genomförts vid LiU med positivt resultat.

 

kontakt

Annelie Lindström
Telefon: 013-28 68 71 
E-post: annelie.lindstrom@liu.se

Annelie Munther
Telefon: 013-28 11 44
E-post: annelie.munther@liu.se

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-11