Göm menyn

Nya LADOK

 

Införandet av nya Ladok är en större händelse än man kan tro. Systemet är helt nytt och helt annorlunda uppbyggt än det nuvarande, därför är det flera saker som kommer att förändras. Vi har listat en del av de övergripande förändringarna som kommer att ske och här kan du också läsa lite mer om hur det kan komma att påverka dig, beroende på vad du arbetar med, och tips på vad du kan göra för att förbereda dig.

Här är några exempel på förändringar på en övergripande nivå:

  • Nya Ladok är webbaserat, vilket innebär att det går att nå från vilken dator som helst, var som helst. Inloggningen görs med ditt LiU-ID.
  • Flera studieadministrativa processer enas, exempelvis blir processerna för grundutbildning och forskarutbildning mer lika. När vi jobbar mer lika är det lättare att hjälpa varandra.
  • Arkivlistor på papper försvinner – resultat och beslut attesteras av examinator/beslutsfattare i nya Ladok och arkiveras digitalt.
  • Dubbelarbetet med inmatning av data minskar. Ett exempel på dubbelarbete är att idag matas alla kurser och program in på minst två ställen.
  • Systemet är rikstäckande, så som student får du en samlad bild av sin studietid även om du studerar på flera lärosäten.
  • Du får ett enkelt och flexibelt gränssnitt att jobba i.
  • Du får en grafisk översikt per student, ett av flera sätt att titta på en students uppgifter.
  • Antalet speciallösningar och IT-system minskar. Ett exempel är att studenterna själva för första gången kommer kunna logga in och titta direkt i nya Ladok.
  • Nya Ladok är byggt på en helt ny, plattform och designat för att kunna hantera förändringar och framtida utveckling bättre än det gamla systemet.

 

Information om nya LADOK finns här:

Nytt Ladok på LiU


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-11