Göm menyn

NDI 2017

Analys och handlingsplan

Arbetet med resultatet av doktorandundersökningen har utförts enligt universitetets direktiv ”Hantering av resultatet av doktorandundersökning 2017” Dnr LIU-2017-00874

  • Resultatet har analyserats och diskuterats, samt jämförts med resultat 2015
  • Resultatet förmedlades vid presentationer där IKEs doktorander och handledare inbjöds 7 respektive 9 juni
  • Resultatet förmedlades till IKEs doktorander och handledare via veckobrev juni 2017
  • Resultatet förmedlades till fakultetens doktorander och handledare via veckobrev juni 2017
  • Resultatet förmedlades till Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden den 12 juni
  • Förbättringsområden identifierades, fyra områden valdes ut
  • Möjliga förbättringsåtgärder identifierades och formulerades
  • Möjliga förbättringsåtgärder har integrerats i IKEs handlingsplan Arbetsmiljö
  • Resultat av åtgärder analyseras i samband med nästa genomförda doktorandundersökning alt annan survey

 


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-27