Göm menyn

Mentorskap

Mentorskap för doktorand antagen vid IKE

Som nyantagen doktorand vid IKE, ska du välja en person, exempelvis en doktorand som varit antagen en tid eller en disputerad person, som ska vara din mentor. Det ska vara en person som inte är i din handledarkonstellation och personen ska inte heller vara involverad i din forskning. Du ska känna förtroende och tilltro till personen.

Tillfråga personen om den kan vara din mentor, samt diskutera formerna för och upplägget av detta samarbete utifrån dina och den tillfrågade personens önskemål. Fyll i namn och kort beskrivning av hur mentorskapet kommer att se ut/er överenskommelse i blankett för detta. Ni ska båda skriva under överenskommelsen. Ta en kopia till dig och en till din blivande mentor.

Skicka originaldokumentet till: Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström, IKE, Växthuset, pl 12, 581 85 Linköping.

 

kontakt

Annelie Lindström, forskarutbildningsstudierektor (FUS)
Telefon: 013-28 68 71
E-mail: annelie.lindstrom@liu.se
Besöksadress: Växthuset, plan 12, hus 511, ing 75/78

Giannis Spyrou, bitr forskarutbildningsstudierektor
Telefon: 010-103 04 31
E-mail: Giannis.Spyrou@liu.se
Besöksadress: Ing 65, Lab 1, klinisk kemi, plan 11

Annelie Munther, forskarutbildningssamordnare
Telefon: 013-28 11 44
E-mail: annelie.munther@liu.se
Besöksadress: IKE kansli, Sandbäcksgatan 7, plan 2

Emelie Nordqvist, forskarutbildningsadministratör
Telefon: 013 28 11 95
E-mail: emelie.nordqvist@liu.se
Besöksadress: Campus US, Växthuset, plan 10, hus 511, ing 75/78

 

Relaterat

 


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-09