Göm menyn

Årlig uppföljning av den individuella studieplanen

Doktorander och handledare skall varje år gör en uppföljning av den individuella studieplanen.

Rapport om årlig uppföljning görs på Blankett 5: Årlig uppföljning av utbildning på forskarnivå  - denna skickas ut via mail från Annelie Munther till berörda doktorander i början av varje kalenderår.

Eftersom den individuella studieplanen granskas i samband med halvtidsseminariet behöver årlig uppföljning ej lämnas för det år då detta genomförs.
 

Om större förändringar har skett vad gäller den individuella studieplanen/forskningsplanen, skall reviderad studieplan/forskningsplan bifogas den årliga uppföljningen enligt nedanstående:

Blankett 3b - antagna fr o m 2012-11-01

Blankett 3c - antagna 2007-07-01 -  2012-10-31

Blankett 3d - antagna före 2007-07-01

 

Doktorander kan själva logga in med LiU-ID i LADOK och ta fram registrerings- samt resultatintyg via

https://student.ladok.se

 

Samtliga blanketter sänds till:

Annelie Munther
IKE kansli
Sandbäcksgatan 7, pl 2
581 83  Linköping


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-07