Göm menyn

Antagning till forskarutbildning

Antagningsseminarium

Efter godkänd ansökan om inrättande (och ev. urvalsmöte) kallas tilltänkt doktorand och handledare till offentligt antagningsseminarium. Vid antagningsseminariet deltar en av institutionsstyrelsen utsedd antagningskommitté bestående av forskarutbildningsstudierektor, lärarrepresentanter och doktorrandrepresentant.

Tider för antagningsseminarier

Senast 10 dagar innan planerat antagningsseminarium,  ska ansökan om antagning till forskarutbildning med bifogad individuell studieplan skickas till:
Annelie Munther
IKE kansli
Sandbäcksgatan 7, pl 2
Hälsouniversitetet
581 83 Linköping

Blankett 2: Ansökan om antagning

Blankett 3a: Individuell studieplan

Vid seminariet skall den sökande presentera det planerade avhandlingsprojektet under maximalt 15 min. Presentationen kan valfritt hållas på svenska eller engelska. Därefter följer en diskussion om det planerade avhandlingsarbetet, den individuella studieplanen och den sökandes förväntningar.


Antagning

Efter godkänt antagningseminarium beslutas antagning formellt av FUNs ordförande. Detta görs vid antagningsmöten som hålls i slutet av månaden.

Inför antagning och ifyllandet av individuell studieplan och forskningsplan, ta del av regelverk för forskarutbildning vid medicinska fakulteten Linköpings universitet: https://old.liu.se/medfak/forskarutbildning/regler?l=sv. Notera att senast under den termin som doktoranden ska genomföra disputation måste den ackumulerade aktiviteten i LADOK ha uppnått minst tre år heltidsstudier (motsvarande 600% i LADOK).


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-12-18