Göm menyn

Terminsvis uppföljning av forskningstid - Aktivitetsrapport

Varje termin (kalenderhalvår) skall uppgift om aktivitet i forskarutbildningen dokumenteras för samtliga forskarstuderande som inte avbrutit forskarutbildningen före den aktuella terminen.

OBS! att för låg aktivitet kan innebära att examen inte kan tas ut!

Blanketten skickas ut till alla doktorander när det är dags att börja rapportera.

 

Doktorander kan själva logga in med LiU-ID i LADOK och ta fram registrerings- samt resultatintyg via

https://student.ladok.se för att se om tidigare aktivitet och försörjning stämmer.

 

Aktivitetsgrad

Aktivitetsgrad är den procentsiffra av heltids forskarstudier doktoranden har kunnat bedriva under terminen.

Det är således inte tjänsteomfattningen som skall rapporteras utan faktiskt använd tid för forskarutbildningen (i % av heltid 40 tim/vecka))

De doktorander som har utbildningsbidrag eller doktorandtjänst och som har undervisningsskyldighet eller administrativt arbete, skall minska aktiviteten i motsvarande grad.

I samtliga fall där aktiviteten varierar över terminen, t ex beroende på studieavbrott eller examen skall den inrapporterade aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen. Även för en doktorand som påbörjar studierna mitt i terminen skall aktiviteten avse ett genomsnitt över terminen.

Huvudhandledaren har ansvar för att uppge aktivitet och försörjning i samråd med doktoranden. Observera att aktivitet skall rapporteras även för dem som tagit ut examen eller slutat under den aktuella terminen.

 

Försörjning

Uppgift om försörjning skall enbart avse den del av doktorandens verksamhet som avser forskarutbildning.

Summan av försörjningstypder skall alltid bli 100 % för en person en termin även om angiven aktivitet den aktuella terminen är mindre. Uppehåll som är kortaare än hela kalenderhalvåret påverkar alltså aktivitetsgraden.

Vid angivande av försörjningsgrad skall ett genomsnitt över terminen framräknas. För alla som rapporteras med en aktivitet av 1-100 % skall försörjning alltid anges.

 

Uppnådd andel av forskarutbildningen

50% skall enbart anges efter genomförd halvtidskontroll.

80% avklarade doktorandstudier skall rapporteras för dem som bedöms bli klara inom ungefär ett år.

 

Planerad institutionstjänstgöring

Denna blankett är till stor hjälp för dig att hålla koll på din Institutionstjänstgöring.doc. OBS! Att blanketten behålls av dig som doktorand.

 


Sidansvarig: emelie.nordqvist@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-07