Göm menyn

Ekonomi

Ekonomifunktionen ansvarar för och samordnar institutionens redovisning, budget och uppföljning.

Jaga pengarHuvuduppgiften är att ge forskare råd och stöd i ekonomiadministrativa frågor, exempelvis i samband med ansökningar om externa medel, samt att svara för uppföljning, analys och redovisning till finansiärer.

Därutöver ansvarar funktionen för framtagning av ekonomisk information i syfte att underlätta för projektansvariga och beslutsfattare.

Funktionen ansvarar även för att IKEs ekonomiska redovisning och bokslut är rättvisande och följer principen om god redovisningssed.

Vid frågor kontakta ekonomifunktionen ike-ekonomi@liu.se

 

 

Avdelning Ansvarig
Avd för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Lina Jonsson

Avd för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi (LOA)  
Avd neuro- och inflammationsvetenskap (NIV)  
Avd hematopoes och utvecklingsbiologi (HUB)  
   
Avd för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO)

Rikard Karlsson

Avd cellbiologi (CELLB)  
Avd neurobiologi (NEUROB)  
Avd mikrobiologi, infektion och inflammation (MII)  
   
Avd Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)

Lena Törnborg

Enh CSAN produktion  
Barnafrid  
Verksamhetsstöd (VS)  
Enh verksamhetsnära administration  
Enh utbildningsnära administration  
   
Avd klinisk kemi (KK)

Therese Henriksson

 

Kontakt

Funktionsmail: ike-ekonomi@liu.se

David Alinder
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 22 76
E-post: david.alinder@liu.se

Gunilla Avefeldt
Controller (föräldr.ledig)
Telefon: 013-28 17 86
E-post: gunilla.avefeldt@liu.se

Therese Henriksson
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 22 89
E-post: therese.henriksson@liu.se

Lina Jonsson
Ekonom
Telefon: 013-28 89 42
E-post: lina.jonsson@liu.se

Rikard Karlsson
Ekonom
Telefon: 013-28 11 90
E-post: rikard.karlsson@liu.se

Fredrik Kilström
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 44 22
E-post: fredrik.kilstrom@liu.se

Lars Reinholdsson
Ekonom (vikarie för Gunilla Avefeldt)
Telefon: 013-28 26 95
E-post: lars.reinholdsson@liu.se

Lena Törnborg
Controller
Telefon: 013-28 28 41
E-post: lena.tornborg@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: susanna.lonnqvist@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 08 09:20:33 CET 2018