Göm menyn

Ekonomi

Ekonomifunktionen ansvarar för och samordnar institutionens redovisning, budget och uppföljning.

Jaga pengarHuvuduppgiften är att ge forskare råd och stöd i ekonomiadministrativa frågor, exempelvis i samband med ansökningar om externa medel, samt att svara för uppföljning, analys och redovisning till finansiärer.

Därutöver ansvarar funktionen för framtagning av ekonomisk information i syfte att underlätta för projektansvariga och beslutsfattare.

Funktionen ansvarar även för att IKEs ekonomiska redovisning och bokslut är rättvisande och följer principen om god redovisningssed.

Funktionsansvarig är Gunilla Avefeldt.

Ekonomifunktionen är en del av IKEs kansli och dess medarbetare har IKEs administrativa chef som närmaste chef.

Kontakt

Funktionsmail: ike-ekonomi@liu.se

Gunilla Avefeldt
Controller (föräldr.ledig)
Telefon: 013-28 17 86
E-post: gunilla.avefeldt@liu.se

Therese Henriksson
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 22 89
E-post: therese.henriksson@liu.se

Lina Jonsson
Ekonom
Telefon: 013-28 89 42
E-post: lina.jonsson@liu.se

Rikard Karlsson
Ekonom
Telefon: 013-28 11 90
E-post: rikard.karlsson@liu.se

Fredrik Kilström
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 44 22
E-post: fredrik.kilstrom@liu.se

Lars Reinholdsson
Ekonom (vikarie för Gunilla Avefeldt)
Telefon: 013-28 26 95
E-post: lars.reinholdsson@liu.se

Lena Törnborg
Controller
Telefon: 013-28 28 41
E-post: lena.tornborg@liu.se

 

Relaterade länkar

Knapp till forskarrapport

Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 19 12:03:00 CEST 2018