Göm menyn

Ekonomi

Ekonomifunktionen ansvarar för och samordnar institutionens redovisning, budget och uppföljning.

Jaga pengarHuvuduppgiften är att ge forskare råd och stöd i ekonomiadministrativa frågor, exempelvis i samband med ansökningar om externa medel, samt att svara för uppföljning, analys och redovisning till finansiärer.

Därutöver ansvarar funktionen för framtagning av ekonomisk information i syfte att underlätta för projektansvariga och beslutsfattare.

Funktionen ansvarar även för att IKEs ekonomiska redovisning och bokslut är rättvisande och följer principen om god redovisningssed.

Att tänka på inför T2-bokslut 

Beslutsattestanter

Måndag 3 september kl 18 är sista dag för beslutsattest av leverantörsfakturor och interna leverantörsfakturor (separata flikar i inkorgen i Raindance). Detta gäller även bokföringsorder, även de finns i en separat flik i inkorgen.

De fakturor som inte hinner attesteras innan Raindance stänger för perioden måste manuellt bokas upp.
Därför är vi jättetacksamma för all er hjälp med att få igenom så många fakturor som möjligt.

Beställare

Tänk på att snarast leveranskvittera beställningar som har kommit för att de ska hinna attesteras i tid.

Mottagningsattest

Tänk på att snarast göra mottagningsattest för att fakturan ska hinna attesteras i tid.

Fakturahanterare

Kontering av fakturor i inkorgen behöver ej kommenteras som ”bokslutskonterad”. Prioritera i beloppsordning, högst belopp först.

Fakturor som är under utredning och som inte kommer gå vidare till beslutsattestant:
Gör en ”bokslutskontering” med konto och aktivitet som bedöms som det mest sannolika.
 

Vid frågor kontakta ekonomifunktionen ike-ekonomi@liu.se

 

 

Kontakt

Funktionsmail: ike-ekonomi@liu.se

Gunilla Avefeldt
Controller (föräldr.ledig)
Telefon: 013-28 17 86
E-post: gunilla.avefeldt@liu.se

Therese Henriksson
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 22 89
E-post: therese.henriksson@liu.se

Lina Jonsson
Ekonom
Telefon: 013-28 89 42
E-post: lina.jonsson@liu.se

Rikard Karlsson
Ekonom
Telefon: 013-28 11 90
E-post: rikard.karlsson@liu.se

Fredrik Kilström
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 44 22
E-post: fredrik.kilstrom@liu.se

Lars Reinholdsson
Ekonom (vikarie för Gunilla Avefeldt)
Telefon: 013-28 26 95
E-post: lars.reinholdsson@liu.se

Lena Törnborg
Controller
Telefon: 013-28 28 41
E-post: lena.tornborg@liu.se

 

Relaterade länkar

Knapp till forskarrapport

Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 30 07:46:15 CEST 2018