Göm menyn

Ekonomi

Ekonomifunktionen ansvarar för och samordnar institutionens redovisning, budget och uppföljning.

Jaga pengarHuvuduppgiften är att ge forskare råd och stöd i ekonomiadministrativa frågor, exempelvis i samband med ansökningar om externa medel, samt att svara för uppföljning, analys och redovisning till finansiärer.

Därutöver ansvarar funktionen för framtagning av ekonomisk information i syfte att underlätta för projektansvariga och beslutsfattare.

Funktionen ansvarar även för att IKEs ekonomiska redovisning och bokslut är rättvisande och följer principen om god redovisningssed.

För information om OH-procentsats m.m. gå till ekonomisektionen under administrativa rutiner. 

Vid frågor kontakta ekonomifunktionen ike-ekonomi@liu.se

Avdelning Ansvarig
Avd för barns och kvinnors hälsa (BKH)

Lina Jonsson

Barnafrid (BARNAF) Lars Reinholdsson
Avd cellbiologi (CELLB)  Rikard Karlsson
Avd Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN)    Lena Törnborg
Avd hematopoes och utvecklingsbiologi (HUB) Lina Jonsson
Avd för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO) Rikard Karlsson
Avd klinisk kemi (KK)

Therese Henriksson  

Avd för logopedi, otorhinolaryngologi och audiologi (LOA) Therese Henriksson
Avd mikrobiologi, infektion och inflammation (MII) Lars Reinholdsson
Avd neurobiologi (NEUROB) Therese Henriksson
Avd neuro- och inflammationsvetenskap (NIV) David Alinder
Verksamhetsstöd (VS)

Lena Törnborg

   
Bengt Ihre Forskarskola David Alinder
LiU Cancer Rikard Karlsson
MIIC Lars Reinholdsson
Systemneurobiologi David Alinder
WCMM Lina Jonsson
   
Grundutbildning Lena Törnborg & Lars Reinholdsson

 

Kontakt

Funktionsmail: ike-ekonomi@liu.se

David Alinder
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 22 76
E-post: david.alinder@liu.se

Therese Henriksson
Ekonom
Telefon: 013-28 22 89
E-post: therese.henriksson@liu.se

Lina Jonsson
Ekonom, funktionsansvarig
Telefon: 013-28 89 42
E-post: lina.jonsson@liu.se

Rikard Karlsson
Ekonom
Telefon: 013-28 11 90
E-post: rikard.karlsson@liu.se

Fredrik Kilström
Ekonomiadministratör
Telefon: 013-28 44 22
E-post: fredrik.kilstrom@liu.se

Marie Martinelle Wirdeland
Ekonomiadministratör
Telefon: 011-36 35 42
E-post: marie.martinelle.wirdeland@liu.se

Lars Reinholdsson
Ekonom
Telefon: 013-28 26 95
E-post: lars.reinholdsson@liu.se

Lena Törnborg
Controller
Telefon: 013-28 28 41
E-post: lena.tornborg@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-30