Göm menyn

Kortbetalning

För att vid vissa tillfällen underlätta en betalning finns två varianter av betalkort inom universitetet.

IKE har några företagskort som kan nyttjas för utlandsbetalningar av konferenser, publiceringsavgifter, medlemsavgifter och dylikt. Företagskortet får ej användas för betalningar till svenska leverantörer. Observera att originalfakturor eller kvitton på betalningar ska vara adresserade till Linköpings universitet och inte till en enskild person.

Om du behöver nyttja IKE:s företagskort, ta kontakt med någon av institutionens korthandläggare i god tid: AvdAdmIKE@liu.se

För att kortbetalningen ska kunna genomföras ska blanketten "Underlag - Utbetalning med myndighetens företagskort" fyllas i, signeras av betalningsansvarige och tas med till handläggare.

Tänk på att skriva ut och ta med alla underlag för betalningen, såsom program eller annat underlag som styrker syftet. 

 


Kontokort med hänglås


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-31