Göm menyn

Dataskydd vid IKE

Kontaktpersoner för dataskydd vid IKE ska fånga upp vilka frågor som finns i verksamheten som berör dataskyddsförordningen och GDPR. Tanken är också att kontaktpersonerna ska svara på enklare frågor om dataskydd, hjälpa till att hitta rätt information och sprida information till verksamheten som berör dataskydd och GDPR.  Chatarina Malm och Andreea Tanasa är lokala kontaktpersoner för detta vid IKE.

 

Dataskyddsombud vid LiU centralt är Anna Süpke och Johannes Hassmund. De tar fram riktlinjer som ger verksamheten möjlighet att följa förordningen. Varje institution har fått i uppdrag att utse en eller flera kontaktpersoner för dataskydd.

 

Vid LiU behandlas som bekant en stor mängd personuppgifter, exempelvis avseende studenter, medarbetare, forskningspersoner, affärskontakter m.fl. Dataskyddsförordningen påverkar i princip alla verksamheter inom LiU. 

 

Arbetet är fortfarande pågående och mer information och material finns att tillgå på den centrala sidan för dataskydd: https://insidan.liu.se/dataskyddsforordningen?l=sv

 

Ett tips är också att ta del av den webbutbildning kring GDPR som finns på Insidan:

https://insidan.liu.se/dataskyddsforordningen/webbutbildning?l=sv

 

GDPR i korthet (pdf)

Lokala kontaktpersoner för dataskydd

Chatarina Malm, samordnare

E-post: chatarina.malm@liu.se

Telefon: 013-28 68 85

 

Andreaa Tanasa, samordnare

E-post: andreea.tanasa@liu.se

Telefon: 013 - 28 11 79


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-04