Göm menyn

Miljö

Miljövänlig getingLinköpings universitet och IKE har som arbetsplats ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Universitetets miljöpolicy ska genomsyra all verksamhet.

Verksamheten vid IKE ska bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö. Vi ska med god marginal uppfylla gällande hälsoskydds- och miljölagstiftning samt arbeta för en hållbar utveckling inom hälsa och miljö.

Läs mer om LiUs Miljöpolicy och Miljömål>>

 

 

 

kontakt

Karin Söderman, samordnare arbetsmiljö och miljö
Telefon: 010-103 37 64
E-post: karin.soderman@liu.se

Mats Söderström, miljösamordnare IKE/samordnare miljö cellbiologen
Telefon: 010-103 31 90
E-post: mats.g.soderstrom@liu.se

 

Relaterade länkar


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-05-09