Göm menyn

Administrativa rutiner IKE 

En hjälp för verksamheten i vardagen

Kommunikationskanaler


Organisation

Prefekt Anders Fridberger  
Proprefekt forskning Peter Påhlsson  
Proprefekt grundutbildning Ann-Charlott Ericson  
Administrativ chef Johanna Forsell  
Prefektsekreterare Chatarina Malm  
     
Avdelning: Avdelningschef: Avdelningssamordnare:
Kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO) Oliver Gimm Andreea Tanasa
Barns och kvinnors hälsa (BKH) Ulf Samuelsson Andreea Tanasa/Gesine Ensle
Neuro- och inflammationsvetenskap (NIV) Anders Ljungman Gesine Ensle
Logopedi, audiologi och otorhinolaryngology (LOA) Christina Samuelsson Marie Malander
Cellbiologi (CELLB) Karin Öllinger Anna Weinhofer
Neurobiologi (NEUROB) Jonas Broman Anna Weinhofer
Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) Markus Heilig Ulla Svensson Bater
- Produktion  Ann-Charlotte Johansson Ulla Svensson Bater
Barnafrid (BARNAF) Laura Korhonen Emma Widarsson
Klinisk kemi (KK) Jorma Hinkula Margareta Klang/Mary Esping
Hematologi och utvecklingsbiologi (HUB) Marie Larsson Margareta Klang/Mary Esping
Mikrobiologi, infektion och inflammation (MII) Anders Ljungman Margareta Klang/Mary Esping
Verksamhetsstöd (VS) Anette Wiklund       
- Verksamhetsnära administration (VERAD) Anette Wiklund  
- Utbildningsnära administration (UTBAD) Ann-Charlott Ericson    
Service och infrastruktur (SOI)   Johan Brask (tf)   

Administrativ ansvarsfördelning

Medarbetarlistor


HR-funktionen vid IKE

Funktionsmail att nyttja vid generella HR-frågor: HR@ike.liu.se  
På HR-webben Primula hanterar du dina personalärenden: HR-webben/Primula  
Support löneenheten: lon@liu.se 013-28 69 00
Företagshälsovård Rutin för sjukanmälan IKE Rutin för vård av barn (VAB) IKE
Friskvårdsportalen ActiWay Introduktion av nyanställda  

Ekonomifunktionen vid IKE

Fakturahantering/betalningar/inbetalningar:    
Funktionsmail till ekonomi: IKE-ekonomi@liu.se  
Kontaktuppgifter för LiU    

Organisationsnummer:
202100-3096

Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100309601  

Fakturaadress inrikes:
Linköpings universitet
Fakturasupport + kst och namn*
581 83 Linköping

*Kst och namn måste alltid anges!
*Kst se aktuell attest- och projektlista

Fakturaadress utrikes:
Linköpings universitet
Fakturasupport + kst och namn*
S-581 83 Linköping
Sweden
*Kst och namn måste alltid anges!

Ekonomifakta 2019:
OH: 32%
Prisbasbelopp: 46 500 kr
Beloppsgräns investering: 20 000 kr ex moms
Beloppsgräns diarieföring: 22 750 kr ex moms
Fullkostnad personallön räknas upp med faktor (52,38%) (då ingår ej utbildning och resor etc)

Ekonomisystem och inköp:
Ekonomi- och inköpssytemet
   

Representation

Som statlig myndighet ska all representation ha ett samband med universitetets verksamhet. Representation ska alltid hållas på en rimlig nivå i förhållande till syfte och deltagarkrets. Den får inte ha en sådan inriktning att den kan medföra förtroendeskada för universitetet och/eller för den som deltar i representationen. Regler och riktlinjer vid representation


Inköp/upphandling - Inköp och upphandling vid IKE

Som statlig myndighet ska Linköpings universitet följa Lagen om offentlig upphandling - LOU. Alla anställda vid LiU som ska köpa in något måste därför känna till att olika regler gäller för olika typer av inköp. Inköp och upphandling

IKEs inköpshandläggare:


Avtalshantering - Avtalshantering vid IKE

IKEs avtalssamordnare är Chatarina Malm


Resor

Här hittar du information om bokning av resor och rutiner kring tjänsteresor


IT-abonnemang/kontohantering vid IKE

Funktionsmail IT-kontohanteringen: AvdAdmIKE@liu.se   
Datorsupport/programvaror kontakta: helpdesk@liu.se 013-28 28 28
Inköp av dator, mobiltelefon och Ipad kontakta: inkop@it.liu.se  
MinIT    

Övrig rutinhantering

Passerkort/LiU-kort/behörigheter
Kreditkortsbetalningar  
Telefonpolicy
Disputationer
Forskarutbildning
Diarie- och posthantering
 


Funktionsmail

Avdelningsadministration/IT-kontohantering/kortsbetalningar etc: AvdAdmIKE@liu.se
Ekonomi: IKE-ekonomi@liu.se
HR/personal: HR@ike.liu.se
Lokaler: LokalerIKE@liu.se  
Registraturen: Registrator@ike.liu.se

 


Sidansvarig: chatarina.malm@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-23