Göm menyn

Internt IKE


Nyheter

IKE-dag 26 oktober 2017

Årets IKE-dag planeras till den 26 oktober 2017. Markera i kalendern, mer information kommer lite längre fram!

Kontrollera dina uppgifter i ”Sharepoint” databasen för arbetsfördelningsmodellen

Nu är det dags att kontrollera uppgifterna för verksamhetsåret 2016 i vår nya version av ”Sharepoint”. Systemet är nu överfört till en excelbaserad webapplikation. Berörda är i första hand personer knutna till IKE med en lärarbefattning. Synpunkter på utförda undervisningsuppdrag 2016 ingår inte i denna remiss – dessa är redan slutkontrollerade i tidigare remissomgångar.
Fel rapporteras till svar@ike.liu.se. Deadline torsdag 17 augusti.

Information om upphandling av SK-kurser

Socialstyrelsen bjuder till informationsträffar för intresserade kursleverantörer och kursgivare.

Informationsmöte om handledning av det självständiga arbetet på läkarprogrammet

Om vad det innebär att vara handledare för ett självständigt arbete, om ansvar, förväntningar och hur ett självständigt arbete kan bidra i forskningsprojekt.

Service av nätinfrastrukturen på US

Service av nätinfrastrukturen på US torsdagen den 14 september mellan kl 19:00-23:00.

Nya liu.se - välkommen till skrivarstuga - fredag 18 augusti/New website liu.se - welcome to "writers workshop" - Friday August 18

Välkommen till skrivarstuga fredag 18 augusti kl 10-12. Skriv din medarbetarsida och/eller forskningsverksamhetssida och få hjälp av oss på plats. Welcome to "writers workshop" Friday August 18, at 10-12. Write your employee page and/or your research page and get help from us.

Fler nyheter från IKE

På gång på IKE

Bebisspråk

Christina Samuelsson lär oss vad som är sant och falskt om bebisspråk. Klicka på bilden.


 

 

Medarbetarundersökning 2017

Klicka på bilden för att komma till resultatet av medarbetarundersökningen 2017


Kalendarium
Handlingsplan
Knapp till krisledning


Sidansvarig: eva.m.danielsson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 17 12:03:19 CEST 2017