Hide menu

Department of Clinical and Experimental Medicine, IKE

Forskare tittar i mikroskop

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framförallt den medicinska fakulteten.

Inom grundutbildningen ansvarar IKE bland annat för logopedutbildning, utbildning inom medicinsk biologi samt huvuddelen av läkarutbildningen. Institutionen utexaminerar årligen ca 40 medicine doktorer.

IKEs forskningsverksamhet har expanderat kraftigt de senaste åren och befinner sig fortfarande i ett mycket expansivt skede. Forskning bedrivs inom ett brett spektrum av modern biomedicin, från detaljerade molekylära och cellulära studier, till genetik, klinisk forskning och epidemiologi.

IKE är för närvarande värd för tre strategiska forskningsområden, områden som erhåller ett särskilt stöd från Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland för att utveckla sin verksamhet. Dessa tre är: Regenerativ Medicin, Systemneurobiologi samt Diarrésjukdomar.

Institutionen är organiserad i fem avdelningar och bedriver verksamhet inom många olika ämnesområden.


News

Molecules

Time to inaugurate the Wallenberg Centre for Molecular Medicine

Since early 2015, the task of building up the Wallenberg Centre for Molecular Medicine at Linköping University has been going on. Now it's finally time to launch the center.

New discovery on how the inner ear works

Researchers have found that the parts of the inner ear that process sounds such as speech and music seem to work differently than other parts of the inner ear. Researchers from Linköping University are part of the team behind the discovery.

Contact

Address:
Linköping University
Department of Clinical and Experimental Medicine
SE-581 83 Linköping

Visiting address:
IKE Office
Sandbäcksgatan 7, level 2
SE-581 83 Linköping

Phone:
Switch board: +46 (0)10-103 00 00


 Page manager: eva.m.danielsson@liu.se
Last updated: Mon Jul 03 15:16:08 CEST 2017