Göm menyn

Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningen riktar sig till dig som tjänstgör inom Region Östergötland, kommunal, privat eller statlig verksamhet oavsett län, där studenter från Linköpings universitet genomför verksamhetsförlagd utbildning. 

Utbildningen avser att vara en grundläggande nätbaserad handledarutbildning som främst vänder sig till Dig som har grundläggande högskoleutbildning, handleder eller kommer att handleda studenter från fysioterapi, -arbetsterapi ,-logopedi, -sjuksköterske, -specialistsjuksköterske, -barnmorske, samt biomedicinska analytikerprogrammen tillhörande Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet (LiU). 

Medicinska fakultetens utbildningsfilosofi grundar sig i problembaserat lärande, interprofessionellt lärande, ämnesintegration och integration mellan teori och praktik. Målet är att utbilda kompetent och yrkeskunnig personal för olika yrken inom hälso- och sjukvård samt forskning.

Kursen omfattar fyra tillfällen i asynkron (föreläsningsmateriel delges måndagar  under kurstiden), med en beräknad studietid om 40 timmar. Kursmateriel finns att tillgå under hela kurstiden. Varje kursvecka avhandlar ett tema.

Kursplan

 

 

Kurser: 

Det finns fyra kurser att välja mellan, med olika startveckor. 

Kursnamn: 2001 – Startar vecka 9.  anmälan t.om. vecka 6
Pågår   v. 9, 10, 11, 12

Kursnamn: 2002 – Startar vecka 11. anmälan t.om vecka 8

Pågår  v. 11,12,13, 14

Kursnamn 2003 – Startar vecka 12.  anmälan t.om vecka 9

Pågår  v. 12, 13, 14, 15

Kursnamn 2004 – Startar vecka 17.  anmälan t.om vecka 14

Pågår  v. 17, 18 , 19 ,20

 

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

  • Aktuell organisation, regelverk och styrdokument kring handledaruppdraget, teori om problembaserat lärande (PBL), handlednings- och bedömningsprocesser.  Olika modeller för handledning och reflektion, yrkesspecifika professionsprocesser, etiskt förhållningssätt i handledningssituationer, bedömningskriterier och återkoppling som grund för utveckling av yrkeskunnande.
  • I utbildningen används ”LISAM” (Linköpings Universitets egen lärplattform) som kursrum. Däri lägger deltagaren sina kursuppgifter. I slutet av varje kursvecka lägger deltagaren in en mindre skriftlig reflektion utifrån en frågeställning
    som är relaterad till inspelade föreläsningar och studiematerial. Kursen avslutas med en individuell examinationsuppgift i form av en skriftlig reflektion

 

KURSANSVARIG, EXAMINATOR

Mats Olsson, universitetsadjunkt i omvårdnad, Medicinska fakulteten, Linköpings Universitet
mats.olsson@liu.se

Kliniska adjunkter  inom RÖ medverkar som bedömande lärare


Sidansvarig: hmv_hlu@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-31