Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Kursledning

Kursansvarig och examinator / Course coordinator and examiner: Ann Catrine Eldh

Kursadministratör / Administrator: Nora Östrup


Sidansvarig: nora.ostrup@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-31