Göm menyn

Information till studenter

Här samlas information till studenter inom grundutbildningen i fysioterapi

 

kursstart Vt 2018

Utbildningen startar vecka 4. Se resp. terminssida för mer information.

 

ny utbildningsplan ht 2016

Hösten 2016 införs en ny utbildningsplan på Fysioterapeutprogrammet. Det medför att även kursplanerna kommer att ändras.

Skriftlig examination enligt nu gällande kursplan för termin 1 kommer att ges vid tre tillfällen utöver ordinarie tentamen.

Skriftlig examination enligt nu gällande kursplan för termin 2 kommer att genomföras under våren 2017 (ordinarie tentamen) samt vid ytterligare tre tillfällen.

Den nya utbildningsplanen samt den nya kursplanen för termin 1 ligger på hemsidan.

 

Vaccinationsprogram

Vi vill uppmärksamma er om möjligheten till vaccination. Mer information finns in nedan dokument.

Vaccinationsprogram

Hanteringsordning vaccinationsprogram

Frågeformulär

 

Examensbevis

Här hittar du information om hur du ansöker om examensbevis när du är klar med din utbildning.

Info >>

 

Master/magister

Är du intresserad av Magister/ Master inom fysioterapi?

Här finns lite information om hur man kan vidareutbilda sig som fysioterapeut, framför allt för magister och master examen. Har du frågor kan du kontakta Sofi Sonesson, sofi.sonesson@liu.se

Se mer info här >>

 

Nej till att filma föreläsning

På LiU finns regler om studenters möjligheter att spela in, filma eller fota i undervisningssituationer. Utgångspunkten är att det inte är tillåtet.
Läs mer >>

 

Ansökan om dispens

Dispens beviljas inte med automatik. Varje ansökan behandlas separat. Ansökan görs på särskild blankett till utbildningsadministratören inför varje termin. Inför hösten, senast den 17 augusti och våren senast den 10 januari.

 

Ansökan om studieuppehåll och återkomst

inlämnas till utbildningsadministratören senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen.
 

Studenthälsans kursutbud

Läs mer om Studenthälsans kursutbud

 

E-tjänstekort vfu

Alla MedFak-studenter som genomför VFU inom Region Östergötland behöver ett e-tjänstekort. E-tjänstekortet är ett elektroniskt ID-kort som är nödvändigt för inloggning till journalsystemet COSMIC.
Läs mer >>

 

 


Sidansvarig: ulrica.lisell@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 07 15:51:01 CET 2017