Göm menyn

Forskarskola inom gastrointestinal inflammation och infektion

Studenter

Nationell forskarskola finansierad av Bengt Ihres fond

Det övergripande målet för Bengt Ihre Research School är att stimulera till en kombinerad karriär inom klinisk verksamhet och forskning inom gastroenterologiska problemställningar.

Modern medicinsk forskning blir alltmer komplex, vilket kräver nära samarbete och kunskapsöverföring mellan klinik och basvetenskap. Forskarskolans program kommer att ge en ämnesspecifik fördjupning och bygger på samverkan mellan nationella centra inom gastrointestinal forskning och med associerade internationella nätverk. Kurserna inom basblocket för doktoranderna görs på hemmauniversitetet.

Vi vill att Bengt Ihre Research School ska bli en framstående translationell forskarutbildningsmiljö för unga forskare. Målet är att utbilda en ny generation av interdisciplinära forskare samt att stimulera rekrytering och utbildning av kliniskt verksamma läkare till translationell forskning. Avsikten är att skapa överbryggande doktorandprojekt "från molekyl till patient" och vice versa, och därmed ge unga forskare erfarenheter som skapar förutsättningar att bedriva gastroenterologisk forskning på högsta internationella nivå.

 

Logo

Viktiga datum

 

Våren 2020

Hösten 2020


Bengt Ihre Research Fellowship


Kontakt

Johan Dabrosin Söderholm, Studierektor
E-post: johan.soderholm@liu.se

Björn Lindkvist, biträdande studierektor
E-post: bjorn.lindkvist@vgregion.se

Maria Magnusson, biträdande studierektor
E-post: maria.magnusson@microbio.gu.se

Marie Larsson, biträdande studierektor
E-post: marie.larsson@liu.se

Eva Zurawski, samordnare
E-post: eva.zurawski@liu.se

 


Sidansvarig: eva.zurawski@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-31