Göm menyn

Forskning

Vid Medicinska fakulteten fokuserar vi på forskningssamarbete över yrkesgränserna och mellan olika forskningsområden. En kombination som gjort vår forskning framgångsrik. 

 

Medicinsk forskning vid LiU

 

autonoma

Autoimmunitet och allergi

Gemensamt för autoimmun sjukdom och allergier är att immunsystemet orsakar en inflammation som angriper en struktur eller vävnad som i vanliga fall inte sätter igång en immunologisk reaktion.

cancer

Cancer, hematologi och andra tumörer

Cancerforskningens mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. Bröstcancer och leukemi är exempel på två områden där cancerforskningen vid LiU har en central position.

Cell- och molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologi

I den cellbiologiska forskningen undersöker vi hur de olika celltyperna fungerar och samverkar. Molekylärbiologin studerar främst samspelet mellan molekyler och system inuti cellen.

Diabetes

Endokrinologi, metabolism och diabetes

Forskning om endokrinologi, metabolism och diabetes berör många av våra stora folksjukdomar, som fetma, högt blodtryck, benskörhet och rubbningar i hormonbalansen.

forensiska vetenskaper

Forensiska vetenskaper

Inom forensisk medicin arbetar man med att ta reda på vad en person eller patient råkat ut för, ofta för att kunna hjälpa rättsväsendet i olika sammanhang.

Brain

Hjärna, nervsystem och sinnesorgan

Forskningen om nervsystemet har tagit stora kliv på senare år. Vid Linköpings universitet satsar vi bland annat på forskning om beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar.

Hjärta och kärl. Bild CMIV

Hjärta, kärl och blodcirkulation

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar varje år 17 miljoner dödsfall i världen. Tack vare intensiv forskning har chanserna att överleva hjärt- och kärlsjukdomar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

Infektion och inflammation

Infektion och inflammation

Forskningen inom inflammationsområdet vid LiU spänner över ett brett fält. Viktiga områden är vacciner och genetiska faktorer vid virusinfektioner, tuberkulos, antibiotikaresistens, fästingburna infektioner samt inflammationers roll vid hjärt- kärlsjukdom.

Rörelseorganen

Leder, muskler och skelett

Forskningen vid LiU fokuserar på benbrott, senskador och ledproteser, träningens helande effekter och möjligheter, samt idrottens nytta och risker.

Mag- och tarmsjukdomar. Bild: CMIV

Mage, tarmar och njurar

Att studera tarmsjukdomar och försöka lösa problem som är vanliga i Sverige, exempelvis vinterkräksjukan och kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, är starka forskningsområden vid LiU.

Bild: CMIV

Medicinsk bildvetenskap

Linköpings universitet är världsledande inom medicinsk bildvetenskap, vi har bland annat utvecklat digital patologi, visualiseringsbordet och virtuell obduktion.

Medicinsk pedagogik

LiU bedriver spetsforskning inom medicinsk pedagogik. Allt lärande inom både utbildning och hälso- och sjukvård studeras.

Regenerativ medicin

Regenerativ medicin

Inom regenerativ medicin forskar man fram metoder som ersätter vävnad som är skadad i kroppen med nya celler och vävnader som man först odlat fram i laboratoriemiljö.

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv hälsa, graviditet och nyfödda

Forskningen fokuserar bland annat på barnlöshet och assisterad befruktning, konsekvenser av fetma under graviditet och förlossning samt behandling av övergångsbesvär.

Hälsa och samhälle

Samhälle och hälsa

Hur påverkar miljö- och samhällsförändringar hälsans utveckling på individ-, grupp- eller samhällsnivå? Hur kan vi främja hälsa? Det är exempel på frågor som forskarna inom Samhälle och hälsa söker svar på.

Omvårdnad

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-06-09