Göm menyn

Lena Jonasson

Ateroskleros

Ateroskleros (”åderförkalkning”) är en vanlig kärlsjukdom med fruktade akuta komplikationer i form av hjärtinfarkt och stroke. Fram till mitten av 1980-talet betraktades ateroskleros huvudsakligen som en fettinlagringssjukdom och inflammationens roll var helt okänd. Lena Jonasson kunde dock i sitt avhandlingsarbete 1987 visa att aktiverade T-lymfocyter (en typ av vita blodkroppar) var vanligt förekommande i aterosklerotiska plack hos människa. Djurexperimentella modeller bekräftade att den immunologiska aktiviteten var avgörande för att kärlsjukdomen skulle utvecklas. Dessa studier inledde ett paradigmskifte i synen på ateroskleros och det är nu ett etablerat faktum att ateroskleros är en inflammatorisk sjukdom.


Immunsvaret vid ateroskleros står fortfarande i fokus för Lena Jonassons forskning. Efter att i flera år ha arbetat som preklinisk forskare övergick hon till att arbeta kliniskt med hjärtsjukdomar samtidigt som forskningen blev mer patientnära, dock fortfarande med en experimentell inriktning. De fortsatta studierna har visat att hjärtinfarktpatienter i sitt cirkulerande blod har djupgående störningar i immunförsvaret som kan härledas till ett för tidigt immunologiskt åldrande. Patienter med kranskärlssjukdom är också känsligare för inflammatoriska stimuli, sannolikt på grund av att deras reglerande och läkande immunsvar är försvagat. I forskargruppen koncentrerar man sig nu på att studera vilka mekanismer som ligger bakom de immunologiska störningarna.


Förutom de mekanistiska studierna på cellnivå pågår flera kliniska projekt för att studera hur immunsystemet påverkas av stress, kost och typ 2 diabetes.


Lena Jonasson har i flera år varit lärare inom läkarutbildningen vid Göteborgs och Linköpings universitet och är även engagerad i läroboksförfattande och läkares fortbildning. Hon är också aktiv i bl a Hjärt-Lungfondens forskningsråd och Svenska Cardiologföreningens styrelse.
 

 

Lena Jonassons publikationer i DiVA (publikationsdatabasen)

Lena Jonasson
Namn: Lena Jonasson
Befattning: Professor i kardiologi
Institution: IMH
Avdelning: Kardiovaskulär medicin

Kontakt:

E-post: lena.jonasson@liu.se

Postadress:
Linköpings universitet
Kardiologi
Avd för kardiovaskulär medicin
Institutionen för medicin och hälsa
581 85 Linköping


Forskning inom hjärta och kärl
Medicinsk forskning


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-06