Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forsknings - och forskarutbildningsnämnden (FUN)

KUNGÖRELSER

 

Forskarlinje för läkarstudenter

Medicinska fakulteten öppnar för ansökan till forskarlinjen för läkarstudenter. Forskarlinjen riktar sig till läkarstudenter som är intresserade av att bedriva forskning parallellt med de ordinarie läkarstudierna.

Ansökningsperioden inför VT2023 är nu stängd.
Kungörelsen hittar du här (pdf) >>

 


 

Bidrag till forskarstuderande vid medicinska fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurs eller motsvarande på annan ort 2023

FUN utlyser medel till forskarstuderande som önskar gå forskarutbildningskurs vid annat lärosäte, i Sverige eller utomlands under 2023. Bidraget gäller även distanskurser på webben. Ansökan ska lämnas senast två veckor före kursstart. Mer info och blankett, se här:
 
2023 Kungörelse Bidrag till forskarstuderande vid Medicinska fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurs annan ort

 


Bidrag till forskarstuderande för vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium 2023

FUN utlyser medel till forskarstuderande för vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium under 2023. Ansökan ska lämnas in senast två veckor före vistelsens början. Mer information och blankett för ansökan, se här:
 
2023 Kungörelse Bidrag till forskarstuderande vid Medicinska fakulteten för vistelse hos annan forskargrupp

 


Beslut som berör forskarutbildning


2013-11-01 Förändring vad gäller krav på forskarutbildningskurser m.m.

Från och med 1 november 2013 införs några förändringar vad gäller forskarutbildningskurser. Kraven för totalt antal högskolepoäng vad gäller forskarutbildningskurser har minskat. För doktorsexamen är kravet totalt 30 hp (tidigare 33 hp, 38 hp för de som arbetade med försöksdjur), för licentiatexamen 18 hp (tidigare 18 hp, 23 hp för de som arbetade med försöksdjur). Dessa förändringar gäller automatiskt för doktorander antagna från och med 2013-11-01. För doktorander antagna under perioden 2012-11-01 och 2013-10-31 gäller denna förändring, under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för årlig uppdatering.

En annan ändring är att det bara finns obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser, tidigare fanns även uppdelningen på allmänvetenskapliga och ämnesspecifika forskarutbildningskurser.

Notera också att det har tillkommit en obligatorisk kurs (Basic Biostatistics) som tidigare inte var obligatorisk.


 

Kontakt

Anna Strömberg, ordförande

Petter Hedlund, vice ordförande
 

Frågor kring fakultetens forskarutbildningskurser

Siw Carlfjord
E-post: siw.carlfjord@liu.se,
Telefon: 013-28 27 48
 

Administration

Annelie Munther, samordnare
E-post: annelie.munther@liu.se
Telefon: 013-28 20 35

Ewa Westny, samordnare
E-post: ewa.westny@liu.se, Telefon: 013-28 20 97
 

Protokoll

Vill du ta del av protokoll från nämndens sammanträden, kontakta sekreterare Ewa Westny (se ovan).

 

 


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-12