Göm menyn

Sammanträdestider 2019

Lokal: Konferensrummet Medicinska fakultetens kansli, om inte annat anges

Samtliga möten äger rum kl 15.00 - 17.00

Måndag 21 januari
Måndag 25 februari
Måndag 25 mars
Måndag 6 maj
Måndag 3 juni
Måndag 26 augusti
Måndag 23 september
Måndag 21 oktober
Måndag 25 november

Inlämningstider för disputationsanmälan eller licentiatanmälan

 

Sammanträdestider 2020

Lokal: Konferensrummet Medicinska fakultetens kansli, om inte annat anges

Samtliga möten äger rum kl 15.00 - 17.00

Måndag 20 januari

Måndag 24 februari
Måndag 23 mars
Måndag 4 maj
Måndag 1 juni
Måndag 24 augusti
Måndag 21 september
Måndag 19 oktober
Måndag 23 november

Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-28