Göm menyn

Sammanträdestider 2021

Lokal: Konferensrummet Medicinska fakultetens kansli, om inte annat anges

Samtliga möten äger rum kl 15.00 - 17.00

Måndag 18 januari
Måndag 22 februari
Måndag 29 mars
Måndag 3 maj
Måndag 7 juni
Måndag 30 augusti
Måndag 27 september
Måndag 25 oktober
Måndag 29 november


Inlämningstider för disputationsanmälan eller licentiatanmälan


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-04