Göm menyn

Ledamöter och suppleanter i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

2018-01-01--2020-12-31

 

Ordinarie ledamöter

Fredrik Elinder, ordförande

Christina Ekerfelt, vice ordförande

Finn Bengtsson

Michelle Chew

Maria Friedrichsen

Tiny Jaarsma

Stefan Stenfelt 

Suppleanter

Charlotta Enerbäck

Martin Hägglund

Studeranderepresentanter, ordinarie

Riccardo Barchiesi

Sandra Lilja

Studeranderepresentanter, suppleanter

Vakant

Adjungerade ledamöter

Ann-Britt Wiréhn, Region Östergötland

Jonas Lind, Region Jönköpings län

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Jonas Bonnedahl, Region Kalmar län


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-30