Göm menyn

Ledamöter och suppleanter i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

2021-01-01--2022-12-31

 

Ordinarie ledamöter

Anna Strömberg, ordförande

Christina Ekerfelt, vice ordförande

Finn Bengtsson

Michelle Chew

Tiny Jaarsma

Anneli Peolsson

Oliver Gimm 

Suppleanter

Charlotta Enerbäck

Martin Hägglund

Studeranderepresentanter, ordinarie

Sandra Lilja

Vakant

Studeranderepresentanter, suppleanter

Vakant

Adjungerade ledamöter

Ann-Britt Wiréhn, Region Östergötland

Jonas Lind, Region Jönköpings län

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Cecilia Fagerström, Region Kalmar län


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-18