Göm menyn

Ledamöter och suppleanter i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

2021-01-01--2022-12-31

 

Ordinarie ledamöter

Anna Strömberg, ordförande

Christina Ekerfelt, vice ordförande

Finn Bengtsson

Michelle Chew

Tiny Jaarsma

Anneli Peolsson

Oliver Gimm 

Suppleanter

Charlotta Enerbäck

Martin Hägglund

Studeranderepresentanter, ordinarie

Sandra Lilja

Signe Skog

Studeranderepresentanter, suppleanter

Vakant

Adjungerade ledamöter

Ann-Britt Wiréhn, Region Östergötland

Jonas Lind, Region Jönköpings län

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Cecilia Fagerström, Region Kalmar län

 

Annelie Lindström, FUS BKV

Ioannis Spyrou, bitr FUS BKV

Bijar Ghafouri, FUS HMV

Lasse Jensen, bitr FUS HMV

Annika Öhman, bitr FUS HMV

 


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-15