Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Ledamöter och suppleanter i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

2023-01-01--2023-12-31

 

Ordinarie ledamöter

Anna Strömberg, ordförande

Petter Hedlund, vice ordförande

Michelle Chew

Tiny Jaarsma

Anneli Peolsson

Oliver Gimm 

Jorma Hinkula

Suppleanter

Charlotta Enerbäck

Martin Hägglund

Studeranderepresentanter, ordinarie

Adam Enmalm

Signe Skog

Studeranderepresentanter, suppleanter

Vakant

Adjungerade ledamöter

Pia Yngman Uhlin, Region Östergötland

Jonas Lind, Region Jönköpings län

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Cecilia Fagerström, Region Kalmar län

 

Siw Carlfjord, kurskoordinator FUN

 

Annelie Lindström, FUS BKV

Ioannis Spyrou, bitr FUS BKV

Bijar Ghafouri, FUS HMV

Lasse Jensen, bitr FUS HMV

Anita Kärner Köhler, bitr FUS HMV

 


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-09