Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ordförande: Anna Strömberg

Vice ordförande: Petter Hedlund

Administration

Annelie Munther, samordnare
E-post: annelie.munther@liu.se
Telefon: 013-28 20 35

Ewa Westny, sekreterare FUN
E-post: ewa.westny@liu.se
Telefon: 013-28 20 97

Protokoll

Vill du ta del av protokoll från FUN: kontakta nämndens sekreterare, Ewa Westny (se ovan).


Sidansvarig: funadm.medfak@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-12