Göm menyn

Ansökan Kärnmagnetisk resonansspektroskopi för metabolomiska analyser

Application for Metabolomics using Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

Namn/Name PhD student *

LiU-id

E-postadress/E-mail *

Personnummer/Swedish social security number *

Hemadress/Homeaddress *

Postnummer/Postal number *

Ort/City *

Telefon dagtid/Phone number (daytime) *

Nuvarande tjänst/Current position

Grundutbildning/Higher education qualification *

Antagningsdatum för forskarutbildning/Date for appointment to PhD studies *

Registrerad i forskarutbildningsämne/Research subject area *

Antagen till (fakultet/lärosäte)/Admitted to (Faculty) *

Om annat lärosäte, uppge vilket/If another faculty outside LiU, which?

Institution/Department *

Kort motivering varför du behöver den sökta kursen/Short description of why you need this course *

Ansökningsdatum (dagens datum)/Date for this application *

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-28