Göm menyn

Forskarutbildning vid Medicinska fakulteten

Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten utbildas för forskning, utvecklingsarbete och annan problemlösning inom högskola, näringsliv och offentlig sektor. Forskarutbildningen omfattar fyra år på heltid och leder fram till en doktorsexamen. Vi har nästan 500 forskarstuderande och drygt 60 personer disputerar varje år.

Forskarstudenten är knuten till en forskargrupp och får tidigt högkvalitativ praktisk erfarenhet av forskning. Det finns möjlighet att välja bland ett tjugotal forskarutbildningskurser på fakulteten, men det finns även möjlighet att få bidrag till att studera en forskarutbildningskurs vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands, eller för att vistas i en annan forskargrupp/laboratorium i Sverige eller utomlands.

Vi bedriver forskarutbildning i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping/ Region Östergötland, samt med andra landsting inom sydöstra sjukvårdsområdet, bl.a. Landstinget i Jönköpings län.

På de här sidorna hittar du aktuell information angående vad som gäller för forskarutbildning vid fakulteten. Varje institution har på sina respektive webbsidor även information som gäller antagna doktorander på den egna institutionen.

 

Aktuellt

Forskarutbildningskursernas kvalitet

Den 2 februari 2015 hölls ett seminarium om forskarutbildningskurser. Runt bordet fanns doktorander, representanter för studentkåren (DOMFIL), lärare, administratörer samt fakultetsledningen. Syftet var att öka kvaliteten på forskarutbildningskurserna eftersom de är centrala för att doktorander ska nå de nationella mål som gäller för forskarutbildning.

Under seminariet slogs det fast att det inte finns några formella hinder för att anta alla de doktorander som önskar gå en viss kurs, vid ett givet tillfälle. Kursansvariga kan vända sig till fakultetskansliet om de har frågor om dimensionering eller andra praktikaliteter som har med kurserna att göra.

Här finns underlag till de presentationer som gjordes under seminariet. Nästa steg i det interna kvalitetsarbetet av forskarutbildningen är en fortsatt dialog med kursansvariga lärare, administratörer och representanter för DOMFIL.


Doktorandundersökning 2015

Under februari-mars 2015 distribueras den femte doktorandenkäten till samtliga forskarstuderande på LiU som under höstterminen 2014 har haft en aktivitet om minst 1 % inrapporterat i Ladok. Enkäten distribueras av Ramböll Management Consulting genom ett personligt e-postbrev med en länk till en webbsida. 

Du kan besvara enkäten fram till den 17 mars.

KONTAKT

Forskarutbildningsstudierektorn (FUS) vid respektive institution svarar på frågor och bereder forskarutbildningsärenden.
Kontakta i första hand FUS vid din institution.

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)
Annelie Lindström, FUS
Giannis Spyrou, bitr FUS

Forskarutbildning vid IKE

Institutionen för medicin och hälsa (IMH)
Anneli Peolsson, FUS
Martin Henriksson, bitr FUS

Forskarutbildning vid IMH

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
​Annika Öhman, FUS

Forskarutbildning vid ISV
Forskare i labb. Foto David Einar

 


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-11