Göm menyn

Blanketter forskarutbildning

OBS! Varje blankett och samtliga bilagor skall lämnas in enkelsidigt

Undertecknande skall ske med blå penna (ej svart)

Blanketter - gäller både doktors- och licentiatexamen

Blanketter inför halvtid och disputation

Blanketter för licentiatexamen

Förteckning över kurser och moment som ingår i forskarutbildningen

 


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-03-04