Göm menyn

Forskarskola inom gastrointestinal inflammation och cancer

Studenter

Nationell forskarskola finansierad av Bengt Ihres fond

Vi har flyttat vår information till Linköpings universitets externa webbplats liu.se. Du hittar oss här: https://liu.se/forskning/bengt-ihre-forskarskola

 

Logo

Vi har flyttat!

Information på den här sidan uppdateras inte längre. Du hittar vår nya hemvist på Linköpings universitets externa webbplats: https://liu.se/forskning/bengt-ihre-forskarskola


Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-10-05