Göm menyn

Sök till Bengt Ihre Forskarskola

Vad krävs för antagning?

Du ska vara antagen som forskarstuderande (företrädelsevis INTE senare än halvtid), eller vara på väg att bli antagen inom de närmaste sex månaderna.
Ditt forskningsprojekt bör röra sig inom ämnesområdet Gastro.

Kursavgift

Kursavgift om 20 000 kr betalas av hemmainstitutionen. I avgiften ingår kostnader för konferenslokaler och hotellkostnader samt måltider.

Ansökan ska innehålla följande:

  • Kort CV (max två sidor)
  • Bevis om antagning till forskarstudier
  • Projekt plan (max tre sidor)
  • Intyg från din handledare ang deltagande i forskarskolan
  • Intyg från din arbetsgivare

Vi har nu öppet för ansökan om antagning med kursstart september 2021.

Komplett ansökan skickas som pdf senast 31 maj 2021 till Jessica Treffler (jessica.treffler@liu.se)

Bedömning av din ansökan

Alla ansökningar bedöms och prioriteras av forskarskolans ledningsgrupp.
Underlag för bedömning: projekt inom forskarskolans huvudområden, balans mellan kliniskt verksamma och basvetenskapliga doktorander och balans mellan olika lärosäten.

Se mer utförlig information på den engelska sidan
 

Viktiga datum

 

2022

  • 26-28 Jan Gastrointestinalkanalens fysiologi i Göteborg

 

Bengt Ihre Research Fellowship


Kontakt

Jessica Treffler, Samordnare
E-post: jessica.treffler@liu.se

Johan Dabrosin Söderholm, Studierektor
E-post: johan.soderholm@liu.se

Maria Magnusson, biträdande studierektor
E-post: maria.magnusson@microbio.gu.se

Pär Myrelid, biträdande studierektor
E-post: par.myrelid@regionostergotland.se

 


Sidansvarig: jessica.treffler@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-05