Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Forskarutbildningens innehåll

Forskarutbildningen består förutom av den egna forskningen även av forskarutbildningskurser, deltagande i journal clubs och seminarier.

Utlysning av bidrag till forskarstuderande

På FUNs sida hittar du mer information om:

  • Bidrag till forskarstuderande vid medicinska fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurs eller motsvarande på annan ort 2020
  • Bidrag till forskarstuderande för vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium 2020

 


LiU-id för forskarstuderande anställd vid Region Östergötland

Som forskarstuderande med LiU-id får du tillgång till biblioteksdatabaser och uppkopplingar till LiUs trådlösa nätverk samt en e-postadress. 

Forskarstuderande tillhörande BKV och anställd vid Region Östergötland 

Kontakta en avdelningssamordnare för hjälp på e-post: AvdAdmBKV@liu.se 

Forskarstuderande tillhörande HMV och anställd vid Region Östergötland

Kontakta Anna Schenell på e-post: anna.schenell@liu.se


Läs mer om forskarutbildningen vid din institution

Forskarutbildning Hälsouniversitetet


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-04