Göm menyn

Forskarutbildningens innehåll

Forskarutbildningen består förutom av den egna forskningen även av forskarutbildningskurser, deltagande i journal clubs och seminarier.

Utlysning av bidrag till forskarstuderande

På FUNs sida hittar du mer information om:

  • Bidrag till forskarstuderande vid medicinska fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurs eller motsvarande på annan ort 2020
  • Bidrag till forskarstuderande för vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium 2020

 


LiU-id för forskarstuderande anställd vid Region Östergötland

Som forskarstuderande med LiU-id får du tillgång till biblioteksdatabaser och uppkopplingar till LiUs trådlösa nätverk samt en e-postadress. 

Forskarstuderande tillhörande BKV och anställd vid Region Östergötland 

Kontakta en avdelningssamordnare för hjälp på e-post: AvdAdmBKV@liu.se 

Forskarstuderande tillhörande HMV och anställd vid Region Östergötland

Kontakta Anna Schenell på e-post: anna.schenell@liu.se


Läs mer om forskarutbildningen vid din institution

Forskarutbildning Hälsouniversitetet


Sidansvarig: annelie.munther@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-04