Göm menyn

Forskarutbildningens innehåll

Forskarutbildningen består förutom av den egna forskningen, även av forskarutbildningskurser, deltagande i journal clubs, och seminarier.

 


Utlysning av bidrag till forskarstuderande

Bidrag till forskarstuderande vid medicinska fakulteten för deltagande i forskarutbildningskurs eller motsvarande på annan ort 2019

Se FUN:s hemsida http://liu.se/medfak/forskning/fun?l=sv

 


Bidrag till forskarstuderande för vistelse hos annan forskargrupp/laboratorium 2019

Se FUN:s hemsida http://liu.se/medfak/forskning/fun?l=sv

 


LiU-id för forskarstuderande anställd vid Region Östergötland

Forskarstuderande tillhörande IKE och anställd vid Region Östergötland ska kontakta Erik Mårdh (erik.mardh@liu.se), medan  forskarstuderande tillhörande IMH och anställd vid Region Östergötland ska kontakta Fredrik Almquist (fredrik.almquist@liu.se) som hjälper till med det praktiska kring LiU-id. Förutom LiU-id får forskarstuderande tillgång till biblioteksdatabaser och uppkoppling på LiU's trådlösa nätverk (small-konto 500 kr/år).


Läs mer om forskarutbildningen vid din institution:

Forskarutbildning vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE

Forskarutbildning vid institutionen för medicin och hälsa, IMH

Forskarutbildning vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV

Forskarutbildning Hälsouniversitetet


Sidansvarig: birgitta.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-25