Göm menyn

 

Forskarutbildningskurser 2020

Kravet på forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp, för licentiatexamen 18 hp. För doktorander antagna före 2013-11-01 som ej ändrat studieplan gäller tidigare regelverk, kontakta respektive forskarutbildningsstudierektor för ytterligare information.

 

Kurserna delas upp i obligatoriska eller valbara forskarutbildningskurser. Utöver de kurser som annonseras här finns även ett utbud av kurser som ges inom ramen för forskarskolor eller som finansieras av institutionerna.

 

Vårterminen 2020

Sista anmälningsdag till vårterminens kurser är den 30 November året innan om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v3  4 6   7   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Basic Biostatistics 4 varje termin x x x                              
Scientific Methodology 5 varje termin             x x x                  
Bioethics and Research Ethics 4 varje termin                   x   2 halvd            
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin                             x   1d  

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v1  2  3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Advanced Qualitative Methods vt 2021 5 vartannat år             x x         x                    
The Art and Science of Scientific Writing 5 varje vt     1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d          
Laboratory Animal Science 5 varje termin           2d                     2d            
Biostatistical modelling (tidigare Multivariate statistics) 5 varje vt                                   x x x      
Epidemiology 5 varje vt                         x x           1d      
Cardiovascular biology   5       x x x x x 2-3 d                              
Infection Biology - Clinical Perspectives   5                                   x x x x x x  
Neurobiology     5                             x x x x x x        
Smärta och smärtbehandling   5                             x x x x x x x x x x

Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration...

5                         x x x x x x x x x x x x
Omvårdnad som teoretisk vetenskap 5               x x       x                      
Mättekniker för hudens medfödda reaktivitet 3                     1d 1d   1d 2d   1d   1d          

 

Höstterminen 2020

Höstens kurser är sökbara från och med 1 februari om inte annat anges.

Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 19 maj om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46  47 48 49 50  51 
Basic Biostatistics 4 varje termin x x                          
Scientific Methodology 5 varje termin         x x x                  
Bioethics and Research Ethics 4 varje termin                   x     x      
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin               x     1d          

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Basic Qualitative Methodology 5 vartannat år                                  
Laboratory Animal Science 5 varje termin         2d                 2d      
Good Clinical Practice 1,5 varje ht                       x   1d      

Good Laboratory Practice

3 varje ht                             x 1d  
Health care in chronic illness                                      
Implementation - theory and application in health care                                       

Advanced Immunology

5                       x x x x x x x
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi 5                       x x x x x x x
Economic evaluation of health care programmes  HT-19 5                         x x        

 

Övriga forskarutbildningskurser

Kursens namn Hp Hur ofta
går kursen
v36 v37 v38 v39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Implementering 5 varje ht 2d       3d               1d    
FORSS-kursen   Följ länken
för info
                             

 


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-09