Göm menyn

 

Forskarutbildningskurser 2019

Från och med 1 november 2013 införs några förändringar vad gäller forskarutbildningskurser. Totalt krav för forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp (tidigare 33 hp, 38 hp för de som arbetade med försöksdjur), för licentiatexamen 18 hp (tidigare 18 hp, 23 hp för de som arbetade med försöksdjur). Dessa förändringar gäller automatiskt för doktorander antagna från och med 2013-11-01. För doktorander antagna under perioden 2012-11-01 och 2013-10-31 gäller denna förändring, under förutsättning att den individuella studieplanen ändras när det är dags för årlig uppdatering.

En annan ändring är att det bara finns obligatoriska och valbara forskarutbildningskurser, tidigare fanns även uppdelningen på allmänvetenskapliga och ämnesspecifika forskarutbildningskurser.

Vårterminen 2019

Sista anmälningsdag till vårterminens kurser är den 18 November 2018 om inte annat anges.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v 3 4 5   6   7   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Basic Biostatistics 5 varje termin x x x                              
Scientific Methodology 5 varje termin             x x x                  
Bioethics and Research Ethics 3 varje termin                   x   2 halvd            
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin                             x   1d  

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v1  2  3 4   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Advanced Qualitative Methods 5 vartannat år             x x         x                    
The Art and Science of Scientific Writing 5 varje termin     1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d 1d          
Laboratory Animal Science 5 varje termin           2d                     2d            
Multivariate Statistics 5 varje vt                                   x x x      
Cardiovascular biology   5       x x x x x 2-3 d                              
Infection Biology - Clinical Perspectives   5                                   x x x x x x  
Neurobiology     5                         x x x x x x            
Smärta och smärtbehandling   5                             x x x x x x x x x x

Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration within Practices of Health Care and Social Services

5                         x x x x x x x x x x x x

 

Höstterminen 2019

Höstens kurser är sökbara från och med 1 februari 2019

Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 19 maj 2019 om inte annat anges.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46  47 48 49 50  51 
Basic Biostatistics 5 varje termin x x                          
Scientific Methodology 5 varje termin         x x x                  
Bioethics and Research Ethics 3 varje termin                   4d   2d        
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin               x     1d          

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Laboratory Animal Science 5 varje termin         2d                 2d      
Good Clinical Practice 5 varje ht                       x x x      

Good Laboratory Practice

3 varje ht                             x 1d  

Advanced Immunology, något mindre än halvfart

5                       x x x x x x x
Epidemiology 5 varje ht       x x       1d                
Molecular virology 5     x x x x x x x x x              
Medicinsk pedagogik 5     x       x       x       x      
Economic evaluation of health care programmes   5                         x x        

 

Övriga forskarutbildningskurser

Kursens namn Hp Hur ofta
går kursen
v36 v37 v38 v39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Implementering 5 varje ht 2d       3d               1d    
FORSS-kursen   Följ länken
för info
                             
Economic evaluation of health care programmes 5                       x x      

 


Sidansvarig: margaretha.birgerson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Nov 13 09:29:41 CET 2018