Göm menyn

 

Forskarutbildningskurser HT-20 och VT-21

Kravet på forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp, för licentiatexamen 18 hp. För doktorander antagna före 2013-11-01 som ej ändrat studieplan gäller tidigare regelverk, kontakta respektive forskarutbildningsstudierektor för ytterligare information.

 

Kurserna delas upp i obligatoriska eller valbara forskarutbildningskurser. Utöver de kurser som annonseras här finns även ett utbud av kurser som ges inom ramen för forskarskolor eller som finansieras av institutionerna.

Ht-20, se längre ned på sidan.

Vårterminen 2021

Sista anmälningsdag till vårterminens kurser är den 30 November året innan om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v3  4 6   7   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grundläggande biostatistik (Basic Biostatistics) 4 varje termin x x x                              
Forskningsmetodik (Scientific Methodology) 5 varje termin             x x x                  
Bio- och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) 4 varje termin                   x x   1d 1d        
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning
(Scientific Communication and Information Retrieval)
3 varje termin                             x   1d  

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen v1  2  3 4   5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Avancerade kvalitativa metoder 5 vartannat år             x x         x                    
Biostatistisk modellering (tidigare Multivariat statistik) 5 varje vt                   x x x                      
Epidemiologi 5 varje vt                             x x         1d    
Försöksdjurskunskap (Laboratory Animal Science) 5 varje termin, kursdagar varierar                                              
Vetenskaplig text (The Art and Science of Scientific Writing) (Prel tider) 5 varje vt     1d   1d 1d     1d     1d     1d     1d          
Flödes- och masscytometrisk analys av enskilda celler 3 ej regelbundet återkommande                                              
Digitala livsstilsinterventioner 3 ej regelbundet återkommande                                             v24+35
Kardiovaskulär biologi  5       x x x x x 2-3 d                              
Infektionsbiologi - Kliniska perspektiv  5                                   x x x x x x  
Neurobiologi    5                             x x x x x x        
Smärta och smärtbehandling   5                             x x x x x x x x x x
Mätteknik och modellering inom fysiologiska tryck och flöden 5       x x x x x x x x                          

 

Höstterminen 2020

 

Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 20 maj om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.

Obligatoriska kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46  47 48 49 50  51 
Basic Biostatistics 4 varje termin x x                          
Scientific Methodology 5 varje termin           x x x                
Bioethics and Research Ethics 4 varje termin                   x     x      
Scientific Communication and Information Retrieval 3 varje termin                     x     1d    

Valbara kurser

Kursens namn Hp Hur ofta går kursen? v35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Basic Qualitative Methodology 5 vartannat år   x x       x                    
Laboratory Animal Science 5 varje termin, kursdagar varierar                                  
Good Clinical Practice 1,5 varje ht                       x   1d      

Good Laboratory Practice

3 varje ht                             x 1d  
Economic evaluation of health care programmes  5                         x   x      
Implementation - theory and application in health care  5     x         x             1d      

Advanced Immunology

5                       x x x x x x x
Molekylär virologi 5   x x x x x x x x x x              
Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration... 5   x x x x x x x x x x              
                                       

Övriga forskarutbildningskurser

Kursens namn Hp  Hur ofta
går kursen                
v36 v37 v38 v39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Hållbar utveckling                                                          3 varje ht                              
                                     

Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-30