Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Nära vård i teori och praktik – grundkurs, 5 hp (8FO0136)

Integrated Care in Theory and Practice – Basic Course, 5 credits

Anmälan

 

Tid: Vecka 4-11, 2024 

Kursinnehåll

Denna kurs introducerar nära vård som begrepp, princip och praktik. Kursen omfattar historik och nuläge, och ska gynna en epistemologisk utgångspunkt för forskning. Nära vård som princip innebär en tillgänglig, samordnad och jämställd vård, samskapad för och med individer, grupper och organisationer. Som forskare i nära vård är du medskapande i nuvarande och framtida service, vad gäller processer, metoder, mått och utfall.

Kursinformation

I kursen ingår schemalagda träffar 1-2 dagar per vecka under kurstiden.  

Kursen vänder sig till dig som är antagen doktorand och forskar inom området eller med anknytning till begreppet nära vård. I mån av plats har du som är post doc inom nära vård möjlighet att delta i kursen.

Kursen omfattar undervisningsformerna föreläsningar, seminarier, basgrupp och studiegrupp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs dessutom godkänd kurs Forskningsmetodik för doktorander (Scientific Methodology), 5 hp, eller motsvarande

 

Kursplan 

 

Kursadministration

Kursansvariga: Ann Catrine Eldh och Ingrid Rystedt 

Examinator: Ann Catrine Eldh

Kursadministratör: Nora Östrup

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-20