Göm menyn

 

Nära vård i teori och praktik – avancerad, 2,5 hp (8FO0137)

Integrated Care in Theory and Practice – Advanced Course, 2.5 credits

Anmälan

Kursen är öppen för ansökan till och med 5 januari 2023

 

Tid: Vecka 15-19, 2023 

Kursinnehåll

Denna fördjupningskurs omfattar teori, analys- och implementeringsmetoder samt roller och funktioner för olika aktörer inom vård såsom patienter, brukare och klienter. Därutöver utveckling och samproduktion i relation till nära vård.

Kursinformation

I kursen ingår schemalagda träffar på Campus US i vecka 15 (ons), 16 (tors) och 19 (mån).  

Kursen vänder sig till dig som är antagen doktorand och forskar inom området eller med anknytning till begreppet nära vård. I mån av plats har du som är post doc inom nära vård möjlighet att delta i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är seminarier och studiegrupp. Dessutom fordras självständiga studier inom ramen för kursen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs att studenten har godkänt betyg från kursen Nära vård i teori och praktik - grundkurs, 5 hp, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Kursplan 

 

Kursadministration

Kursansvariga: Ann Catrine Eldh och Ingrid Rystedt 

Examinator: Ann Catrine Eldh

Kursadministratör: Nora Östrup

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-26