Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat, 5 hp (8FO0126)

Entries/Anmälan

Tid: v 4-13 2024

Kursinnehåll

Kursen belyser olika magnetresonanstekniker för undersökning av hjärtat och skall ge deltagarna möjligheter att använda dessa för lösande av forskningsproblem.

Kursen innehåller teori och metodik inom:

  • Olika tekniker inom kardiovaskulär magnetresonanstomografi
  • EKG- och andningstriggning av MR-sekvenser
  • Kontrastmedelskinetikens betydelse vid MR-hjärtavbildning
  • Farmakologisk och fysiologisk stressbelastningar av hjärtat
  • Avbildning och kvantifiering av flöden med MR teknik
  • Hjärtmuskelperfusion med MR-teknik
  • Kvalitetsaspekter som del av forskningsundersökningar av hjärtat med MRT
  • Hantering av insamlade och rekonstruerade bilddata, bildframställning, resultatrapportering från MR-utrustning till analyserbart forskningsmaterial
  • Aspekter på ett etiskt och professionellt förhållningssätt vid MR-undersökningar, särskilt i samband med att de utförs i forskningsprojekt

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Särskild information

För att kunna tillgodogöra sig denna kurs behöver den forskarstuderande ha ett forskningsområde inom magnetresonanstomografi (MRT). Denna forskarutbildningskurs samläses till stor del med motsvarande kurs på avancerad nivå.

 

Examination

Kursen examineras i form av

- individuell skriftlig hemtentamen

- muntlig presentation och skriftlig rapport om hur vald MR-teknik utnyttjas för lösandet av forskningsproblem

- skriftlig peer review av medstudenters rapporter enligt ovan

 

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är auskultationer, basgruppsmöten och seminarier.

 

Kursplan

Kursadministration

Kursansvarig: Petter Dyverfeldt

Administratör: Liselotte Lundberg


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-15