Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Epidemiologi, 5 hp (8FO0113)

Epidemiology, 5 credits

Entries/Anmälan Epidemiologi

Notera att du i anmälningsformuläret kommer att få ge en kort men tydlig motivering till varför du vill delta i denna kurs.

Sista anmälningsdag är 30 november. Vid senare anmälan kan deltagande möjliggöras i mån av plats på kursen.

Vårterminen 2024, veckor 16, 17 och 19. / Spring 2024, weeks 16, 17 and 19.

Deltagarantal: Maximum 14

Kursen innehåller moment både på distans och på plats vid Linköpings universitet.

Kursbeskrivning

Epidemiologi brukar beskrivas som den vetenskap som studerar sjukdomsmönster i befolkningen, och tillämpar denna kunskap för att uppnå bättre hälsa.

Syftet med denna kurs är att erbjuda en verktygslåda inom epidemiologi, då de flesta forskare inom medicinska vetenskaper behöver kunskap om hur man kritiskt tolkar och förstår evidens från epidemiologiska studier. Detta gäller även de som inte själva kommer att ägna sig åt epidemiologisk forskning.

Kursen innehåller lärarledd undervisning och seminarier där studenterna själva bidrar med innehållet. Föreläsningarna fokuserar på grundläggande kunskap inom epidemiologi, medan seminarierna ger tillfälle att tillämpa denna kunskap i pågående eller planerade projekt. Studenterna får möjlighet att forma sitt lärande utifrån sin egen forskning, och kursen kan på så sätt komma att bli en naturlig del i det egna forskningsprojektet.

Mera information om lärandemål, examination och undervisningsformer finns i kursplanen. Några veckor innan kursstart kommer du få ett mejl från kursledaren med information om schema och aktiviteter. 

Kursplan

Syllabus

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs dessutom godkänd kurs i grundläggande statistik motsvarande kursen Basic Biostatistics (4hp).

 

Kurslitteratur

 

Kursen har ingen officiell kurslitteratur. Relevant litteratur kommer diskuteras under kursens gång.

Kursspråk

Kursmaterialet är på engelska och kursspråket är i normalfallet engelska.

Utvärdering senaste kurs

Kursutvärdering

 

Kursansvarig och examinator: Marcus Bendtsen

Kursadministratör: Kajsa Bendtsen

 


 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-06-15