Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

 

Begrepp och begreppsanalys i hälso-, vård- och medicinsk vetenskap, 5 hp (8FO0138)

Concepts and concept analysis in health-, caring-, and medical science, 5 credits

Ansökan

Sista ansökningsdag är 20 maj. För restplats/sen antagning, vänligen kontakta kursadministratör.

Tid: vecka 37 - 45, 2023.

Antal platser: 20 platser

Innehåll

Kunskap om och förståelse för begrepp och teori är central för all forskning. Denna kurs belyser mer specifikt betydelsen av begrepp och teori inom hälso-, vård- och medicinsk vetenskap. Den omfattar metoder för begreppsanalys samt epistemologiska utgångspunkter för dessa. Kritisk granskning av egna och andras projekt i relation till centrala begrepp och teorier ingår i kursen, med fokus på forskning och praktik.

Schemalagda kursdagar är 11-13/9, 5/10 och 8-9/11. Kursen ges på distans.

Undervisningsmetoder och examination

Kursen omfattar undervisningsformerna föreläsningar, seminarier och basgrupp. Den examineras genom en individuell skriftlig vetenskaplig rapport, och ett vetenskapligt seminarium med opponent- och respondentskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  • på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna kurs krävs dessutom godkänd kurs Forskningsmetodik för doktorander (Scientific Methodology), 5 hp, eller motsvarande.

Kurslitteratur

En förteckning över rekommenderad litteratur tillhandahålls av kursledningen före kursstart.

Övrig information

Kursen ges på svenska.

 

Kursplan

Kursadministration

Kursansvarig: Annika Öhman

Examinator: Ann Catrine Eldh

Kursadministratör: Nora Östrup

 

 


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-31