Göm menyn

Ansökan till forskarutbildningskurs Laboratory Animal Science / Application research training course Laboratory Animal Science 

Namn/Name *

LIU-ID (if applicable)

E-postadress/Email Address *

Personnummer/Swedish Social Security Number (If applicable)

Telefon/Phone number *

Postadress/Postal address *

Postnummer/Postal code (if applicable)

Ort / City *

Land / Country *

Lärosäte / University (If no university affiliation, write 'not applicable') *

Om LiU, ange institution / If Linköping University, please specify department

Om annan institution vid LiU, specificera / If other department at LiU, please specify

Nuvarande tjänst / Current position *

Om annan, specificera / If other, please specify

Grundutbildning/Higher education qualification *

Antagen till forskarutbildning / Admitted to PhD studies *

Antagningsdatum för forskarutbildning /Date for admission to PhD studies (if applicable)

Forskarutbildningsämne / Research subject area (if applicable)

Svensktalande / Swedish speaking
Ja / Yes
Nej / No

Kort motivering varför du behöver den sökta kursen / Short description of why need this course

For confirmation of your registration, please provide an email adress in the field below

Om bekräftelse önskas ange e-postadress


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-06