Göm menyn

Ansökan forskarutbildningskurs Neurobiology

Namn/Name *

E-postadress/Email address *

Personnummer/Social security number (if applicable)

Postadress/ Postal address *

Postnummer och ort / Postal code and city *

Telefon dagtid/Phone numer (daytime) *

Nuvarande tjänst/Current position

Grundutbildning/Higher education qualification

Lärosäte/University *

Om LiU, ange institution/If Linköping University, specify department

Om annan institution vid LiU, ange vilken/ If other department at LiU, please specify

Antagen till forskarutbildning/Admitted to PhD studies *
Ja/Yes
Planeras/Planned
Ej aktuellt/Not applicable

Antagningsdatum (om aktuellt) / Date for admission (if applicable) *

Halvtidsseminarium/ Half time seminar
Ej genomfört/Not completed
Genomfört/Completed
Ej aktuellt/Not applicable

Kort motivering varför du behöver den sökta kursen/ Short description of why you need this course


Sidansvarig: siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-26